ЦЕНТЪР "БЛАГОВЕЩЕНИЕ" СОФИЯ

Център "Благовещение" е център за рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания. Открит е през март 2000- та година със съдействието на столичната община "Триадица", която предостави на Каритас помещения за нуждата на центъра.

 

Център Благовещение предлага следните услуги: кинезитерапия,  арт-терапия, специална педагогическа помощ и трудова терапия-грънчарство и цветарство. Ежедневно 15 деца с увреждания посещават центъра. Общият брой на клиентите, които ежемесечно ползват услуги в център "Благовещение" е 35.

 

Два пъти седмично центъра се посещава и от група  възрастни хора с увреждания. Тук те могат да прекарат интересно и ползотворно времето си под грижите на екипа от специалисти и социални работници.

 

Кинезитерапевтът работи в оборудвана зала със специална апаратура за рехабилитация. Кинезитерапията, която се прилага индивидуално и групово спомага за подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване.

 

Арт-терапията също е застъпена в центъра - децата работят с глина. Те рисуват и апликират, създадените от тях рисунки се предлагат на благотворителни базари. Провеждат се и занимания с компютър. 

 

Трудотерапията е важна част от работата с младежите. Изключително полезни и увлекателни са и заниманията в часовете по грънчарство. Ръчно изработените съдове и предмети се изпичат в пещи, с които центърът разполага и се украсяват с истински усет за красота от майсторите, които са ги направили. Уникалните предмети, изработени от клиентите на центъра се излагат в магазин - галерия "Традиция".

 

В центъра всички заедно празнуват рождените си дни, заедно посещават концерти, театри и ходят на екскурзии.

 

Дейността на центъра влияе положително не само на децата, но и на техните родители, които благодарение на това, че децата им са в центъра са успели да започнат работа.

 

За контакти: 

Владимир Владимиров
тел. 0888 987 596

Електронен адрес: blagove6htenie@mail.bg

 

Ако искате да подкрепите тази наша инициатива:
IBAN BG53 UNCR 7630 1076 0018 56, BIC: UNCR BGSF - Уникредит Булбанк

IBAN BG48 FINV 9150 1200 0109 00, BIC:FINVBGSF - Първа Инвестиционна банка /сметка в лева/

IBAN BG64 FINV 9150 1200 0109 03, BIC:FINVBGSF - Първа Инвестиционна банка /сметка в евро/

София
Титуляр на сметката: СИЦ "Каритас София"
за център "Благовещение"

 

За допълнителна информация: http://www.caritas-bg.org/