150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

СИРОПУСТНА. (Сирни заговезни) Начало на Великия пост Св. Порфирий, еп. Газки. Мчк Севастиан. Гл.3; утр. ев.3; Рим. 13,11-14,4 (с.323); Мт 6,14-21 (с.174). На вечернята става взаимно опрощаване.
26.02

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО