150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. (Злат. лит.) Евр. 2,11-18 (с.481); Лк 1,24-38 (с. 325). (Тип. с.241) Вечерта отдание Благовещение
25.03

Апостолическо пътуване на папа Франциск в България
5-7 май 2019 г.