ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО
МОЛИТВА

Господи Исусе Христе,
Ти ни научи да бъдем милосърдни като небесният Отец
и ни каза, че който вижда Теб, вижда Него.
Покажи ни Твоето лице и ще бъдем спасени.

Твоят поглед, изпълнен с любов,
освободи Закхей и Матей от робството на парите;
блудницата и Магдалина от това да търсят щастието единствено в друг човек;
накара Петър да се разплаче след предателството
и обеща Рая на разкаяния разбойник.

Направи така, че всеки от нас да чува
като отправени към него думите, с които Ти  се обърна към самарянката: „Да би знаела дара Божий!“

Ти си видимото лице на невидимия Отец,
Бог, който изразява своето могъщество преди всичко
с прошка и милосърдие:
нека Църквата да бъде в света видимото лице на Теб -
нейния Господ, възкръснал и прославен.

Ти поиска и Твоите служители да познаят слабостите,
за да почувстват състрадание към тези,
които са заблудени и грешат;
нека всеки, който се доближи до един от тях,
да се почувства очакван, обичан и опростен от Бог.

Изпрати Твоя Дух и освети ни всички
с Твоето помазание,
за бъде Юбилеят на милосърдието една година,
изпълнена с Божия благодат,
и Църквата с нов ентусиазъм да може да носи
на бедните благата вест,
да възвестява свобода на затворниците и потиснатите,
на слепите - проглеждане.

За всичко това, чрез застъпничеството на Мария,
Майката на Милосърдието,
молим Теб,
Който живееш и царуваш с Отца и Светия Дух
през всички векове на вековете.
 
Амин.

ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛИЧЕСКИЯ ЕКЗАРХ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО

На 13 март 2015 г. Папа Франциск, две години след избора му за папа на 13 март 2013 г., пожела да обяви извънредна юбилейна година съсредоточена върху Божието...