Социална дейност

КАРИТАС СОФИЯ

Мисия на организацията Нуждаещите се хора, независимо от своя пол, расова и етническа принадлежност, политическа и религиозна убеденост, да се чувстват...

ЦЕНТЪР ЗА САМОТНИ МАЙКИ "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО"

Фондация Рождество Христово Фондацията е създадена по волята на Апостолическия Екзарх Епископ Христо пройков в края на 2005 г. и се самоопределя като организация за...

ЦЕНТЪР "БЛАГОВЕЩЕНИЕ" СОФИЯ

Център "Благовещение" е център за рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания. Открит е през март 2000- та година със съдействието на...

“ПОДВИЖЕН КАБИНЕТ ЗА РАБОТА С ХОРА ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА”

Проектът стартира през 1999 в София, като една от първите в България Програми за намаляване на щетите от употребата на наркотици. През 2006 програмата бе разширена и...