Морал

Морал

НАРЪЧНИК ПО БИОЕТИКА
Елио Сгречча, Виктор Тамбоне

Издател: Софийско – Пловдивска епархия

Година на издаване: 2003
Страници: 488
 
Цена: 15 лв.