ВЪЗКРЕСЕНЦИ - Oбщество на Възкресението на Господа Нашего Иисуса Христа

ВЪЗКРЕСЕНЦИ - Oбщество на Възкресението на Господа Нашего Иисуса Христа

Общество на Възкресението на Господа Нашего Иисуса Христа

CONGREGATIO A RESURRECTIONE DOMINI NOSTRI IESU CHRSTI (лат.)

Възкресенци (Resurrectionisti)

.

Описание: Възкресенската харизма гласи, че всеки човек, независимо в каква житейска ситуация се намира, може и е призован да изживява в себе си духовното възкресение. Донякъде всички ние сме възкресенци, защото побеждавайки ежедневно нашите човешки слабости, се доближаваме до образа на възкръсналия Иисус. 

През всичките си години общността ни се е занимавала с възпитателно – учебна дейност, като е поддържала много разнородни учебни заведения (училища, академии и други). Същевременно Възкресенците винаги са работили с хората в рамките на водените от тях енории по света.

.

История: Обществото на Възкресенците е основано в Париж, на 17 февруари 1836 г. от Богдан Янски (1807-1840), стипендиант на политехническия варшавски университет, пратен на запад през 1828 г. с цел да получи професорска титла и да оглави политехническия икономически факултет.

По това време младият Янски изживява огромна духовна криза. Загубил християнските си идеали, попада в пълно отричане на Бога, води разпътен живот и търси нови ценности, присъединявайки се към сектата на Сан Симон. В този сблъсък, между тъмнината на отчаянето и светлината на надеждата, окончателно побеждава вярата в Бога и стремежът да Му посвети живота си. Неговият пример се явява знак на надежда, на огромен духовен подвиг и възкресение за попадналите във Франция полски емигранти. Около Янски бързо се формира група млади хора, желаещи да вървят по същия път. Така се ражда Домек Янскиего – къщичката на Янски, първото огнище на новата общност.

Основателят умира на 2 юли 1840 г. в Рим. С чувството за огромната загуба, неговите събратя продължават делото и на 27 март 1842 г. полагат първите монашески обети.

През 1861 г. блажения папа Пий IX се обръща към младата общност с молба да отиде на мисия в България, където от няколко месеца е подписана уния между Българите и Светия Престол. Въпреки трудностите, общността изпраща в Цариград двамата братя: о. Карол Качановски и брат Марцин Янсус. През пролетта на 1863 г. те пристигат в Цариград, а в средата на лятото окончателно се установяват в Одрин. Там о. Карол, приел името Игнат, започва да организира първото училище, което с времето се превръща в прочутата Българо-католическа гимназия. За четирите десетилетия на своето съществуване гимназията дава образование на хиляди български младежи. Голяма част от тях впоследствие се включват в изграждането на младата българска държавност.

В края на 60-те години XIX в. Възкресенците не само развиват своето одринско училище, но също обслужват и различни енории. Една от тях е скритата в сърцето на Странджа, униатска общност в Малко Търново. В едно с развитието на Одринската мисия се разраства и религиозно-просветното дело в Малко Търново. С течение на годините, Възкресенците поемат напълно започнатото там католическо дело. С подкрепата на о. Възкресенци в Малко Търново се създава детска градина, начално и прогимназиално училище - мъжко и девическо. За тяхното укрепване отдават сили и сестрите Възкресенки, а след тях и Милосърдните сестри от Загреб. Днес малкотърновската енория е една от най-старите източно-католически енории в България, която през 2010 г. чества своя 150 годишен юбилей.

Училищата на о. Възкресенци в Одрин, Малко Търново, Акбунар-Одринско и Стара Загора следват учебните програми на Западна Европа и България. Възпитанието на децата е поставено на основата на християнските добродетели и любовта към Родината.

Мисиите на о. Възкресенци спазват вековните традиции на християнската благотворителност: те отглеждат, възпитават и образоват стотици български сирачета, православни и католици; през Руско-турската и Балканската войни, гимназията в Одрин се превръща в убежище на преследвани българи, а над 800 жени и деца са спасени от смърт и глад.

Комунистическият режим в България се опита да унищожи богоугодното дело на отците Възкресенци, но светлината не бе угасена. През 1992 г., в Малко Търново пристигна о. Роман Котевич от Полша. Така отците Възкресенци разпалиха отново пламъка на християнската деятелност, за която тракийци пазят живи спомени. .

Актуално:  Днес Възкресенците наброяват около 450 братя, които принадлежат към три провинции: Полска, Американска и Канадска провинции и Бразилския регион. В повечето общността се състои от ръкоположени свещеници, но има също братя съработници. Генералното управление на Общността се намира в Рим. Настоящият Генерал на Обществото е американец, о. Норберт Рашея ОВ, подпомаган от Генерален съвет, в който са представени всичките Провинции.

.

Днес отците Възкресенци се грижат за християните в Малко Търново, 'Бургас, Шумен и Варна. С откриването в М. Търново на параклис с иконата на Св. Богородица от Ченстохова, отците Възкресенци издигат символа на единството на християните в България. В България Възкресенците обслужват четири енории, от които трите са с източен, а едната с западен обред, съответно Малко Търново, Бургас, Шумен и Варна. Настоятел на Българската мисия на Възкесенците е о. Яцек Войчик ОВ, който същевременно е и енорийски свещеник във Варна.

.

Издания: През последните години за съжаление не успяхме да издадем нито едно издание, свързано с историята на Възкресенците.

.

Адрес и контакти: Всички Възкресенци, работещи в различните енории, принадлежат към една монашеска обител: Домът „Пресвета Троица” в Малко Търново. Всеки назначен настоятел на Мисията в България същевременно става игумен на малкотърновската обител, само с тази разлика, че отделните членове на общността – за съжаление живеят отделно по енориите, които обслужват. Местата, в които работят братята са следните: Mалко Търново, Бургас, Варна и Шумен. Първите три енории са с източен обред а последната с западен обред.

.

Електронен адрес:  owbg@abv.bg

.

Малко Търново: о. Архимандрит Роман Котевич ОВ,
Източно католическа енория „Пресвета Троица”, ул. К. Петканов 4, 8162 Малко Търново; тел: 05952 6073

.

Бургас: о. Луциян Бартковиак ОВ,
Източно католическа енория „Успение Богородично”, ул. Шейново 1; 8000 Бургас, тел: 056 827 843, 0885 232 190; e-mail: uspenie_burgas@abv.bg

.

Варна: о. Яцек Войчик ОВ,
Римокатолическа енория „Непорочно Зачатие”, ул. Княз Борис 80, 9000 Варна.
тел: 0888 744 090, 052 612 134; e-mail: wojcik@xcr.pl; web: www.katholicvarna.com

.

Шумен: о. Войциех Фарон ОВ,
Източно католическа енория „Св. Ана”, ул. Цар Освободител 87, 9700 Шумен
тел: 054 981 285, 0885560094; e-mail: grzbietcr@yahoo.com

.

Галерия