Вероучение

КАТЕХИЗИС НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

АПОСТОЛИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ ”FIDEI DEPOSITUM” з а  о б н а р о д в а н е т о  н а КАТЕХИЗИСА НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА, съставен след Втория...

Основни молитви

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин!   АПОСТОЛСКИ СИМВОЛ НА ВЯРАТА Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и земята; и в Исуса...

Кратка история на Светата Броеница

Броеницата представлява молитва която едновременно е плод на устните и на душата. Думи които се изговарят и събития върху които се размишлява. Казваме обикновени...

Светата Броеница

НАЧАЛО В името на Отца и на Сина и на Светия Дух. Амин.   Вярвам в Бога, Всемогъщият Отец, Творец на небето и земята. И в Исуса Христа, Неговия Единствен...

Литании към Пресвета Богородица

Господи, помилвай ни, Господи, помилвай ни Христе, помилвай ни, Христе, помилвай ни Господи, помилвай ни, Господи, помилвай ни Христе, слушай ни, Христе, слушай ни...

Литании към Пресветото Сърце Иисусово

Господи, помилвай ни. Христе, помилвай ни. Господи, помилвай ни. Христе, слушай ни. Христе, послушай ни. Боже, Отче небесни, помилвай ни. Боже Сине, Изкупителю на...

Кръстен път

НАЧАЛО Кръстния път е размишление върху Страданията на божествен Спасител. Той ни учи колко ни е обичал Исус Христос и колко ние трябва да го обичаме....

Кръстен път за деца

ПЪТУВАНЕ С ИСУС Джеймс Алън    Встъпителна молитва Всички: Скъпи, Исусе, ние вярваме, че си носил Твоя кръст на Голгота и там си умрял за нашите...

Подготовка за изповед

  КАК ДА СЕ ИЗПОВЯДАМЕ След св. кръщение, най-необходимите тайнства са покаянието и св. Причастие. Наистина, чрез св. кръщение ние се раждаме за духовния...

Молитви след Св. Причастие

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе.   МОЛИТВА ПЪРВА  Благодаря Ти, Господи, Боже мой, че не отхвърли мене грешния, но ме удостои да стана участник...

Молитва за звания

Боже мой, вложи в душите и сърцата на много младежи и девойки, обич към духовното звание и стремеж към свещенически и монашески живот. Помогни им да останат верни на...

Ангел Господен

Ангел Господен извести на Дева Мария. И тя зачена от Светия Дух.   Радвай се...   Ето рабинята Господня. Нека ми бъде по Твоята дума.   Радвай се......

РАЗМИШЛЕНИЯ и ПРОПОВЕДИ

ОБРАЗИ И ПЪРВООБРАЗИ НА ХРИСТОВАТА СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ   БЛАГОВЕЩЕНИЕ   ТАЛАНТИТЕ   ХАНАНЕЙКАТА