Литании към Пресветото Сърце Иисусово

Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, слушай ни.
Христе, послушай ни.
Боже, Отче небесни, помилвай ни.
Боже Сине, Изкупителю на света, помилвай ни.
Боже Душе Свети, помилвай ни.
Пресвета Троица, Единни Боже, помилвай ни.
1. Сърце Исусово, Син на пpeдвечния Отец, помилвай ни.
2. Сърце Исусово, образувано от Дух Свети в утробата на Майка - Дева, помилвай ни
3. Сърце Исусово, съществено съединено със Словото Божие, помилвай ни.
4. Сърце Исусово с безкрайно величие, помилвай ни.
5. Сърце Исусово, свет храм Божи, помилвай ни.
6. Сърце Исусово, обиталище на Всевишния, помилвай ни.
7. Сърце Исусово, дом Божи и Врата не6есна, помилвай ни.
8. Сърце Исусово, пещо разпалено от любов, помилвай ни.
9. Сърце Исусово, вместилище на правдата и на любовта, помилвай ни.
10. Сърце Исусово, пълно с доброта и любов, помилвай ни.
11. Сърце Исусово, хранилище на всички добродетели, помилвай ни.
12. Сърце Исусово, достойно за всяка похвалa, помилвай ни.
13. Сърце Исусово, цар и сpeдоточие на всички сърца, помилвай ни
14. Сърце Исусово, което обема всички съкровища на мъдростта и на знанието, помилвай ни.
15. Сърце Исусово, в което обитава всяка пълнота на Божеството, помилвай ни.
16. Сърце Исусово, в което е благоволението на Отца, помилвай ни.
17. Сърце Исусово, в пълнотата на което всички участваме, помилвай ни.
18. Сърце Исусово, желание на вечните Висини, помилвай ни.
19. Сърце Исусово, търпеливо и много милостиво, помилвай ни.
20. Сърце Исусово, щедро за всички, които Те призовават, помилвай ни.
21. Сърце Исусово, извор на живот и светост, помилвай ни.
22. Сърце Исусово, умилостивителна жертва за нашите грехове, помилвай ни.
23. Сърце Исусово, обсипано с презрение, помилвай ни
24. Сърце Исусово, съкрушено заради 6еззаконията ни, помилвай ни.
25. Сърце Исусово, послушно до смърт, помилвай ни.
26. Сърце Исусово, пронизано с копие, помилвай ни.
27. Сърце Исусово, извор на всяко утешение, помилвай ни.
28. Сърце Исусово, живот и възкресение наше, помилвай ни.
29. Сърце Исусово, мир и помирение наше, помилвай ни.
ЗО. Сърце Исусово, жертва за грешниците, помилвай ни.
31. Сърце Исусово, спасение на надяващите се на Тебе, помилвай ни.
32. Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе, помилвай ни.
33. Сърце Исусово, радост на всички светии, помилвай ни
 
            Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни Господи!
            Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи!
            Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!
 
Исусе, кротък и смирен по сърце – направи сърцата ни подобни на Твоето сърце!
 
Всемогъщи и Вечни Боже, погледни на Сърцето на Твоя Възлюбен Син и славата и yдовлетворенията, които Ти дава от името на грешниците, и умилостивен прости на ония, които искат Твоето милосърдие в името на същия Твой Син, Исус Христос, Който живее и царува с Тебе, в съединение със Светия Дух Бог във вековете на вековете. Амин.