Кръстен път

НАЧАЛО

Кръстния път е размишление върху Страданията на божествен Спасител. Той ни учи колко ни е обичал Исус Христос и колко ние трябва да го обичаме.
Съзерцаването на разпнатия  Исус, за многобройни души, е било средство за придобиване на светост. Всички ще намират в това набожно упражнение утеха в своите скърби, ободрение към по-съвършено изпълняване на Исус Христовите заповеди, сила за по-християнски живот, уповавание да споделят славата на обичния Спасител, след като споделят Неговите скърби и страдания.
В много църкви са окачени икони, които представляват страданията на Исуса Христа. Нека обичаме да се спираме често, едно по eдно пред тия изображения; нека следваме с Исуса тоя Кръстен път.
 


ПОДГОТВИТЕЛНА МОЛИТВА

О Исусе, любезни наш Спасител, ето ни смирено коленичили пред нозете Ти, за да измолим божественото Ти милосърдие. за нас и за душите на починалите верни. Благоволи да ни приложиш безкрайните заслуги на светото Ти Страдание, върху което ще размисляме сега. Направи щото в този път на въздишки и сълзи, в който влизаме, сърцата ни тъй да се покъртят, че да прегърнем с радост всичките противности, страдания и понижения на този живот. И ти, о блажена Марио, която първа си ни научила да следваме Кръстния път, измоли от поклоняемата Света Троица, да благоволи да приеме като удовлетворение за толкова обиди, що и се нанасят, чувствата на скърб и любов, с които Животворящия Дух ще ни препълни през това свето упражнение.
 
Отче наш... Радвай се...
Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух...
Помилвай ни, Господи
Помилвай ни.
 
В началото на всяко спиране казваме:
Покланяме Ти се Христе и Те благославяме
Защото чрез светия си кръст си изкупил света.