Молитви след Св. Причастие

Слава на Тебе, Боже, слава на Тебе.
 

МОЛИТВА ПЪРВА

 Благодаря Ти, Господи, Боже мой, че не отхвърли мене грешния, но ме удостои да стана участник в Твоите свети Тайни. Благодаря Ти, че удостои мене недостойния да се причестя с твоите пречисти и небесни дарове. Но, човеколюбиви Владико, Който заради нас умря и възкръсна, и ни дари тези пречисти и животворящи Тайни за добро и осветяване на нашите души и тела, направи те да бъдат и на мене за изцерение на душата и тялото, за отстраняване на всичко противно, за просветляване очите на сърцето ми, за мир на душевните ми сили, за непосрамваща вяра, за нелицимерна любов, за изпълнение с премъдрост, за опазване на Твоите заповеди, за умножаване на Твоята Божествена благодат и за присвояване на Твоето Царство, та, запазен чрез тях в Твоето осветяване, всякога да помня Твоята благост и вече не за себе си да живея, а за Тебе, нашия Владика и Благодетел. И така, като напусна този живот с надежда за вечния, да достигна всегдашния покой, гдето непрестава гласът на празнуващите и е безкрайна насладата на онези, които гледат неизразимата красота на Твоето лице.
Защото Ти си истинското желание и неописуемото веселие на всички, които Те обичат, Христе Боже наш, и Тебе възпяват всички твари навеки. Амин.


МОЛИТВА ВТОРА (от св. Василий Велики)

Владико Христе Боже, Царю на вековете и Създателю на всичко, благодаря Ти за всички блага, които си ми дал, и за причащението с Твоите пречисти и животворящи Тайни. Моля Те, Благий и Човеколюбивий, запази ме под Твоята закрила и в сянката на Твоя покров, и ми дарувай дори до последното ми издъхване, с чиста съвест, достойно да се причестявам с Твоите свети Тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Защото Ти си хлябът на живота, изворът на освещението, подателят на благата, - и на Тебе, с Отца и Светия Дух, въздаваме слава, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.


МОЛИТВА ТРЕТА (от св. Симеон Метафраст).

Ти, Който доброволно ми даде Твоята плът за храна и Твоята кръв за питие; Който си огън и изгаряш недостойните, - не ме изгаряй, Създателю мой, но проникни в членовете ми, в целия ми състав, в гърдите и в сърцето ми. Изгори тръните на всичките ми прегрешения, душата ми очисти, помислите ми освети, просвети петте ми чувства, цял ме изпълни с Твоята любов. Всякога ме покривай, брани и пази от всяко душепагубно дело и слово. Очисти, омий и ме украси, разхубави, вразуми и ме посвети. Направи ме Свое обиталище, дом на Светия Дух, и да не бъда вече обиталище на греха. Та като от Твой дом, с влизането на Светото Причастие, да бяга от мене като от огън всеки злодей и всяка страст. Молитвени застъпници пред Тебе да ми бъдат всички светии, чиноначалията на безплътните, Твоят Предтеча, премъдрите апостоли, а с тях Твоята непорочна и пречиста Майка, чийто молитви приеми, милосърдни Христе мой, и направи мене, Твоя служител, да бъда син на светлината.
Защото Ти единствен, Благий, си освещение и светлина на душите ни, и на Тебе като на Бог и Владика, както подобава, всички слава въздаваме всеки ден.


МОЛИТВА ЧЕТВЪРТА

Твоето свето тяло, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да ми бъде за вечен живот, и Твоята драгоценна кръв - за прошка на греховете ми. Да ми бъде това причащение за радост, здраве и веселие, а при страшното Твое второ пришествие удостой мене грешния да застана отдясно на Твоята слава, заради молитвите на Твоята пречиста Майка и на всички светии.


МОЛИТВА ПЕТА (към Света Богородица)

Пресвета Владичице Богородице, светлина на помрачената ми душа - надежда, покров, прибежище, утеха и радост моя. Благодаря ти, че удостои мене, недостойния, да стана причастник на пречистото Тяло и на скъпоценната Кръв на Твоя Син. Ти, която роди истинската Светлина, просвети моите духовни очи. Ти, която роди Извора на безсмъртието, оживотвори мене, умъртвения от греха. Ти, добросърдечна Майко на милостивия Бог, помилвай ме, дай ми умиление и съкрушение на сърцето ми, смирение в мислите ми и ме призови, когато бъдат пленявани помислите ми. Удостой ме до последното издъхване неосъдно да приемам пречистите осветени Тайни за изцерение на душата и тялото ми. Изпроси ми, милостива Майко, да те обичам, да те възпявам и прославям през всички дни на моя живот, защото си благословена и препрославена навеки. Амин.