Новини

"AMORIS LAETITIA", (РАДОСТТА ОТ ЛЮБОВТА) ЗА ЛЮБОВТА В СЕМЕЙСТВОТО

 "AMORIS LAETITIA", (РАДОСТТА ОТ ЛЮБОВТА) ЗА ЛЮБОВТА В СЕМЕЙСТВОТО

Днес в Рим в залата "Св. Йоан Павел втори" на пресслужбата на Ватикана се състоя пресконференция за представянето на папския заключителен документ  от синода на епископите за семейството "Amoris laetitia", подписан от папа Франциск в деня на св. Йосиф, 19 март.


 

Представянето направиха кардинал Балдисери, Генерален секретар на синода на епископите, кардинал Шонборн, архиепископ на Виен, двама съпрузи професори по богословие в Рим и Неапол и монс. Фабио Фабене зам. секретар на синода на епископите.

 

Папският документ е много широко обхватен и разностранен. Разделен е на девет глави и над 300 параграфа. Уводни са 7 от тях, които разглеждат сложността на темата брак и семейство. В тази връзка папата отбелязва, че не всички дискусии или повдигнати морални или доктринални въпроси могат да бъдат решени с намесата на Светия престол. За някои теми различните страни и региони трябва да търсят решения внимателни към местните традиции и култура.

Важното според изложението на папския документ е да се намери изход от стерилното противопоставяне между неспокойствие от промяната и простото прилагане на абстрактни норми.

 

 

В първата глава наречена „В светлината на Словото“ папата се спира на Светото писания и със специално размишление върху 128 псалм анализира характеристики на юдейския  и християнския брак. Словото божие в множеството истории и текстове на Библията не идва като един низ от абстрактни тези, а като спътник на семейството попаднало в криза или тъга и показва цели за постигане.

 

 

Втората глава „Реалности и предизвикателства за семействата“ засяга конкретни изводи от синода за проблемите пред днешното семейство. Целта е подходът да следва скромността на реализма пред различните абстрактни идеали.

 

 

Третата глава „С поглед обърнат към Исус: призвание на семейството“ е посветена на доктрините и учението на Църквата за семейството и брака. В 30 параграфа са изброени основите и евангелското учение споделяно от Църквата през вековете, между които неразтрогваемостта на брачния съюз, тайнството брак и възпитанието на децата.

 

 

Четвъртата глава „Любовта в семейството“ размишлява върху любовта основа, на която е химна на любовта на апостол Павел в посланието до Коринтяни 13, 4-7.

 

 

 

Пета глава „Любовта дава плодове“ е посветена на смисъла на брака в даването на нов живот, на наследието, на семейството видяно като разнообразие от роднински и семейни връзки.

 

 

В шеста глава „Някои пасторални напътствия“ папа Франциск предлага възможни пътища за изграждане на солидни и плодотворни семейства в хармония с Божия план. В тази част документът се позовава широко на решенията от двете сесии на събора през 2014 и 2015 година.

 

 

Седма глава „Укрепване на възпитанието на децата“ е изцяло посветена на възпитанието на децата, тяхното морално и етично формиране. Параграфът е свързан с различните педагогически методи и както и равновесието в контрола, който трябва да бъде упражняван от родителите.

 

 

Осма глава „Придружаване, разграничение и внимание върху целостта“ е покана към пастирите и духовниците да отделят повече внимание на ситуации, които излизат от общата норма и не се вписват лесно в Божия план, който Църквата следва. За вниманието към разведени и повторно сключили граждански брак, да не се чувстват отлъчени, а част от християнското семейство и да се полагат грижи както за двойките така и за техните деца.

 

 

Деветата последна глава „Съпружеска и семейна духовност“, която намира израз в хилядите конкретни ежедневни жестове споделяни от съпрузите, които в крайна сметка Светият дух използва, за да въведе любещите се в мистичните тайни на тайнството брак. Никой не е съвършено, но всички сме дарени със способността да обичаме и сме призвани да се стремим към цели.

 

Документът завършва с молитва за семействата.

 

 


Както става видно от един бърз преглед на папския документ, погледът към семейството е изключително положителен и изпълнен с откритост, не се храни от абстрактни понятия и тези, а най-вече от пасторална грижа на реалността, към отделните двойки или младежи и девойки подготвящи се да встъпят в брак. Документът е продукт на житейския споделен по време на синодалните работи и подготовки опит на пастирите и езикът на документа може да бъде определен като житейски.

 

Източник: Vatican.va