Новини

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАПА ФРАНЦИСК, ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ ВАРТОЛОМЕЙ И АРХИЕПИСКОПА НА АТИНА И ЦЯЛА ГЪРЦИЯ ЙЕРОНИМ, ПОДПИСАНА НА 16 АПРИЛ 2016г. НА ОСТРОВ ЛЕСБОС

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАПА ФРАНЦИСК, ВСЕЛЕНСКИЯ ПАТРИАРХ ВАРТОЛОМЕЙ И АРХИЕПИСКОПА НА АТИНА И ЦЯЛА ГЪРЦИЯ  ЙЕРОНИМ, ПОДПИСАНА НА 16 АПРИЛ 2016г. НА ОСТРОВ ЛЕСБОС

На 16 април 2016 г. папа Франциск, Вселенският патриарх Вартоломей и Архиепископът на Атина и цяла Гърция Йероним посетиха бежанския център Мора на остров Лесбос. След срещата им с бежанците тримата подписаха следната съвместна декларация:

 

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Ние, папа Франциск, Вселенският патриарх Вартоломей и архиепископът на Атина и на цяла Гърция Йероним, се срещнахме на гръцкия остров Лесбос, за да демонстрираме нашата дълбока загриженост за трагичното положение, в което се намират големия брой бежанци,  мигранти и кандидати за убежище, пристигнали в Европа, бягайки от конфликти, които – в много от случаите – представляват ежедневна опасност за тяхното оцеляване. Световното обществено мнение не може да пренебрегне колосалната хуманитарна криза, появила се в резултат на разпространението на насилието и въоръжените конфликти, преследването и депортирането на религиозни и етнически малцинства, принудителното отделяне на семейства от техните домове в нарушение на тяхното човешко достойнство и на техните фундаментални човешки права и свободи.

 

Трагедията на принудителната миграция и депортация засяга милиони и в основата си това е криза на хуманността, която изисква отговор на солидарност, състрадание, щедрост и непосредствената практическа мобилизация на ресурси. От Лесбос ние апелираме към международната общност да отговори със смелост на тази огромна хуманитарна криза и на нейните причини чрез полагането на дипломатически, политически и благотворителни инициативи, както и чрез съвместни усилия, които да бъдат насочени както към Близкия изток, така и към Европа.

 

Като водачи на нашите църкви, ние сме единни в желанието си за мир и в готовността си да насърчаваме разрешаването на конфликтите чрез диалог и помирение. Като признаваме усилията, които вече са били положени за осигуряване на помощ и грижа за бежанците, мигрантите и кандидатите за убежище, ние призоваваме всички политически лидери да се възползват от всички необходими средства, за да гарантират, че отделните индивиди и общности, включително християните, ще останат по родните си земи и ще се радват на фундаменталното право да живеят в мир и сигурност. В тази тежка ситуация съществува спешна необходимост от широк международен консенсус и от програми за подкрепа на върховенството на закона, за защита на фундаменталните човешки права, за защита на малцинствата, за борба с трафика на хора и контрабандата, за елиминиране на опасните маршрути като тези през Егейско море и Средиземноморието и за разработването на сигурни процедури за заселване. По този начин бихме могли да помогнем на тези страни, които са засегнати непосредствено и които посрещат нуждите на толкова много от нашите страдащи братя и сестри. По-конкретно изразяваме нашата солидарност с народа на Гърция, които въпреки собствените си икономически трудности, отговори на тази криза с щедрост.

 

Заедно ние отправяме тържествена молитва за слагане на край на войната и насилието в Близкия изток, за постигането на справедлив и траен мир и за достойното завръщане на тези, които са били принудени да напуснат домовете си. Призоваваме религиозните общности да увеличат своите усилия за прием, подкрепа и защита на бежанците от всички вери, а религиозните и гражданските служби, заети с облекчаването на тяхното положение, да координират своите инициативи. Докато това е необходимо, призоваваме всички страни да предоставят временно убежище, да предлагат бежански статут на онези, които имат право на него, да увеличават своите усилия за облекчаване на тяхното положение и да работят с всички мъже и жени с добра воля за слагане на бърз край на конфликтите.

 

Днес Европа е изправена пред една от най-сериозните хуманитарни кризи след края на Втората световна война. За да се посрещне това дълбоко предизвикателство, ние призоваваме следовниците на Христос да не забравят думите на Господа, по мярката на които един ден ще бъдат съдени: „защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте (…) истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мат 25: 35-36, 40).

 

От своя страна ние, следвайки волята на нашия господ Исус Христос, сме твърдо и безрезервно решени да увеличим нашите усилия да насърчаваме пълното единство на всички християни. Потвърждаваме нашето убеждение, че „помирението [сред християните] включва и насърчаването на социалната справедливост в и между всички народи ... Заедно ние ще бъдем част от усилията за получаването от страна мигрантите, бежанците и кандидатите за убежище на хуманен прием в Европа“ (Charta Oecumenica, 2001). Чрез защитата на фундаменталните  човешки права на бежанците, кандидатите за убежище и на мигрантите, както и на големия брой маргинализирани хора в нашите общества, ние полагаме усилия за изпълнението на мисията на Църквата в служба на света.

 

Срещата ни днес има за цел да бъде насърчение и надежда за онези, които търсят убежище и за всички тези, които ги посрещат и им помагат. Призоваваме международната общност да превърне защитата на човешкия живот в свой приоритет, както и на всички равнища да подкрепя политиките на приобщаване, които да бъдат насочени към всички религиозни общности. Ужасяващото положение, в което се намират всички засегнати от тази хуманитарна криза, включително толкова голям брой наши братя и сестри християни, изискват и нашата постоянна молитва.

 

Лесбос, 16 април 2016

Йероним II

Франциск

Вартоломей