Новини

СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА", БР. 110/ПРОЛЕТ

СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА", БР. 110/ПРОЛЕТ

Централна тема в новия брой 110/Пролет на сп. „Християнство и култура“ заемат актуалните проблеми на Православната църква и нейното отношение към дискусионни исторически и съвременни теми. Богословът Пол Гаврилюк задава въпроса за Бъдещият Всеправославен събор: To Be or Not to Be, а протойереи Добромир Димитров търси отговор на добилия нова актуалност проблем Възможен ли е бракът с инославни? Двама от най-известните православни богослови се спират на отношението на християнството към екологията  – Джон Манусакис в статията Physis и ktisis: два различни начина да се мисли светът и Христос Янарас в анализа Екзистенциален срещу регулативен подход: екологичният въпрос като екзистенциален, а не каноничен проблем. На исторически проблеми са посветени текстовете на Светослав Риболов, който разглежда отношението на Византийските автори за исляма, на Георги Казаков по темата Церемония, памет и православие във Византия. Празникът на православието и неговото учредяване, и на отец Сава Кокудев, който се спира на въпроса за Единството и католичността на Църквата в дебата между Константинопол и Рим от началото на ХІІІ век. В рубриката Християнство и истина са представени статиите на Мариян Стоядинов Библейски измерения на властта като откровение и приемство и на Смилен Марков Спасение от света или спасение на света. В броя е продължен и анализът на Слава Янакиева Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология, а Златина Кирчева се спира на Авторството, ателиета и стилове във византийската духовна традиция. В полемичен стил е издържан текстът на Марио Коев, озаглавен Кратко наставление към вярващите, че са вярващи. Броят е илюстриран с фотографии на Цочо Бояджиев и Николай Трейман от албума Домът на човека.

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БРОЙ 110/Пролет


СЪДЪРЖАНИЕ
Актуални проблеми на Православната църква
1.      Пол Гаврилюк. Бъдещият Всеправославен събор: To Be or Not to Be?
2.      Прот. Добромир Димитров. Възможен ли е бракът с инославни?

1.      Пол Гаврилюк. Бъдещият Всеправославен събор: To Be or Not to Be? 2.      Прот. Добромир Димитров. Възможен ли е бракът с инославни?


Християнство и история
3.      Светослав Риболов. Византийските автори за исляма
4.      Георги Казаков. Церемония, памет и православие във Византия. Празникът на православието и неговото учредяване
5.      о. Сава Кокудев. Единството и католичността на Църквата в дебата между Константинопол и Рим от началото на XIII в.


Християнство и екология
6.      Джон Манусакис. Physis и ktisis: два различни начина да се мисли светът
7.      Христос Янарас. Екзистенциален срещу регулативен подход: екологичният въпрос като екзистенциален, а не каноничен проблем


Християнство и истина
8.      Мариян Стоядинов. Библейски измерения на властта като откровение и приемство
9.      Смилен Марков. Спасение от света или спасение на света


Християнско изкуство
10.  Слава Янакиева. Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (продължение)
11.  Златина Кирчева. Авторство, ателиета и стилове във византийската духовна традиция


Пътища

12.  Марио Коев. Кратко наставление към вярващите, че са вярващи


Медиен обзор
13.  2016, януари – март