Новини

ПАПАТА СЪЗДАВА НОВА ДИКАСТЕРИЯ „ЗА МИРЯНИТЕ, СЕМЕЙСТВОТО И ЖИВОТА“

Папа Франциск е одобрил препоръката, постъпила от Колегията на кардиналите и е одобрил устава на нова дикастерия за миряните, семейството и живота.
 

Новата дикастерия ще бъде формирана на 1 септември 2016 г. чрез сливането на Папския съвет за миряните и Папския съвет за семейството. От тази дата двете дикастерии ще престанат да функционират след съответните промени в Апостолическата  конституция Pastor Bonus от 28 юни 1988 година.
Уставът постановява, че сферата на компетентност на новата дикастерия ще бъде да подпомага Апостолическия престол по въпроси, свързани с насърчаване на живота и на апостолата на миряните, с пастирската грижа за семейството и неговата мисия в съгласие с Божия промисъл да защитава и подкрепя човешкия живот.
 

Дикастерията ще бъде оглавявана от префект, подпомаган от секретар, който може да бъде мирянин, както и от трима заместник-секретари. В нея ще работят и необходимия брой служители, духовници и миряни, избрани според възможностите от различни региони на света, в съответствие с действащото законодателство на Римската курия.
 
 
Дикастерията ще бъде разделена на три секции: за миряните, за семейството и за живота, всяка една оглавявана от заместник-секретар.
 
Целта на секцията за миряните ще бъде да вдъхновява и насърчава популяризирането на мисията на миряните в Църквата и в света, както в индивидуално качество, така и в качеството им на членове на асоциации, движения и  общности. Тя също така ще насърчава изследвания, които допринасят за доктриналното изучаване на теми и въпроси, свързани с миряните. Ще поощрява активното и отговорно участие на миряните в консултативните органи на управлението в Църквата на вселенско и местно равнище; ще оценява инициативите на Епископските конференции, предлагани на Св. Престол, с оглед на нуждите на отделните църкви, за учредяването на нови служения и църковни служби и ще работи за активизирането на движения на миряните на институционално и международно равнище, включително като одобрява и признава нови устави, доколкото това не засяга компетенциите на Държавния секретар.
В светлината на учението на папата, секцията за семейството ще насърчава пастирското служение за семействата, ще защитава тяхното достойнство и благоденствие, основано на тайнството на брака, и ще поощрява техните права и отговорности в Църквата и в гражданското общество, с оглед на това семейството да може пълноценно да изпълнява своята функция в църковен и социален контекст. Тази секция ще наблюдава дейността на Католическите институти, асоциации, движения и организации – както национални, така и международни - чиято цел е да служат за благото на семейството. Тя ще изготвя основните насоки на подготвителните курсове за бъдещите брачни двойки, както и за пастирските програми в подкрепа на подготовката на младите хора за вярата и за църковния и граждански живот, като специално внимание ще бъде отделено на бедните и маргинализираните. Тя ще насърчава откритостта не семействата към осиновяванията, грижата за децата и за възрастните, включително и участието на гражданските институции, ангажирани с тези дейности.
 
Секцията за живота ще подкрепя и координира дейностите, които насърчават отговорно възпроизводството и защитата на човешкия живот от зачатието до естествения му край, взимайки под внимание конкретните нужди на хората на различни етапи от развитието. Тя ще подпомага и подкрепя организации и асоциации, чиято цел е да оказват съдействие на жените и семействата да приветстват и защитават дара на живота, особено в случаи на трудна бременност и които работят за предотвратяване на опасността от аборт. Тя също така ще подкрепя програми и инициативи, чиято цел е оказване на помощ на жени, прекратили своята бременност. Въз основа на католическата морална доктрина и учението на Църквата, тя ще подпомага изследванията на основни въпроси от областта на биомедицината и  законодателството относно човешкия живот, както и на идеологиите, свързани с живота и половата идентичност на хората.
 
Източник: www.zenit.org