Новини

НОВИЯТ БРОЙ 112 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

НОВИЯТ БРОЙ 112 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"
 

Изводите от Великия и Свят събор в Крит и онова, което се случи на него са водеща тема в новия 112 брой на сп. „Християнство и култура” На тази тема е посветен и разговорът в редакцията – за „православния свят между съборността и автокефализма” с участието на Калин Янакиев, Смилен Марков, Дилян Николчев, Тони Николов и Момчил Методиев, както и репортажът на Смилен Марков от Крит. А в интервю за броя архим. Кирил (Говорун) заявява, че православният свят след Събора се променя и то към добро. На кризата в Англиканската църква пък е посветена речта на Кентърбърийския архиепископ Джъстин Уелби, озаглавена „Светът на различията и светът на Царството”, а протестантският теолог Кристоф Зигрист обяснява защо феноменът „празни църкви” не се отнася до катедралата „Гросмюнстер” в Цюрих. На личността на св. Димитър Солунски чудотворец и неговия слуга св. Луп от Нове (Свищов) е посветена статията на Венцислав Каравълчев. Темата „християнство и литература” присъства в броя с размислите на Дмитрий Мережковски „Болшевизмът, Европа и Русия”, с есето на Ларш Густавсон за „пътищата на свободата при Лутер, Декарт и Сартр”, както и с рецензията на Камен Рикев за стихосбирката на Калин Михайлов „Нужен”. В рубриката „християнство и психология” можете да прочетете статията на Джорджо Морели за „добрия брак” и анализа на Росица Тодорова „Homo psychologicus и духовният човек на вярата”. Димитрина Чернева пък разказва историята на сп. „Пчелица” – първото списание за деца, което П. Р. Славейков започва да издава преди 145 години в Цариград. Броят е илюстриран с работи на деца от ателие „Прегърни ме”. 

 

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 112
СЪДЪРЖАНИЕ


Всеправославният събор
1. Смилен Марков, пратеник на сп. Християнство и култура. Светият и Велик събор в Крит – съмнения и откровения
2. Православният свят между съборността и автокефализма
Разговор в редакцията между Калин Янакиев, Дилян Николчев, Тони Николов, Смилен Марков и Момчил Методиев
3. Православният свят след Събора се промени към добро.
Разговор с архимандрит Кирил (Говорун)
 

1. Смилен Марков, пратеник на сп. Светият и Велик събор в Крит – съмнения и откровения2. Православният свят между съборността и автокефализмаПравославният свят след Събора се промени към добро.

Енорията
4. Димитрина Чернева. Две църкви на една улица.
Репортаж от русенските църкви „Св. Николай Чудотворец” и „Св. Павел от Кръста”
 

Криза в Англиканската общност
5. Архиепископ Джъстин Уелби. Светът на различията и светът на Царството
 

Хоризонти
6. Кристоф Зигрист. Привлекателните църковни пространства.
 

Християнство и история
7. Венцислав Каравълчев. Св. Димитър Солунски или Сирмиумски (Сремски) Чудотворец и неговият слуга св. Луп от Нове (Свищов)
 

Християнство и литература
8. Дмитрий Мережковски. Болшевизмът, Европа и Русия
 

Християнство и философия
9. Ларш Густафсон. Пътищата на свободата при Лутер, Декарт и Сартр
 

Християнство и психология
10. Джордж Морели. Проблеми пред добрият брак: свръхзависимостта
11. Росица Тодорова. Homo psychologicus и духовният човек на вярата
 

Нови книги
12. Камен Рикев. Нужни стихове.

Рецензия за стихосбирката на Калин Михайлов „Нужен“
 

Забравени размисли
13. Димитрина Чернева. Ред книжки за децата
Преди 145 години Петко Славейков издава първото българско детско списание „Пчелица”
 

Галерия
14. Ателие „Прегърни ме”