Новини

НЕ НА СВЕТСКОТО. ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДВАМА ГОСПОДАРИ

НЕ НА СВЕТСКОТО. ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДВАМА ГОСПОДАРИ
По време на молитвата „Ангел Господен“, отслужена на площад „Св. Петър“ на 18 септември 2016 г., папа Франциск изложи размислите си върху евангелската притча от св. Лука, в която се казва, че никой не може да служи на двама господари. Той посочи, че следването на пътя на Исус „не е лесно“, но че само този път може да донесе пълна радост. Дори и да сме изкушени, дори и да ни се струва по-лесно, не трябва да бъдем „светски“.

 
„Днес Исус ни приканва да размислим върху два противоположни начина на живот: животът на света и животът на Евангелието“, и добави: „Духът на света не е духът на Исус“.
 
 
Двама господари
 
Припомняйки днешната притча, папа Франциск посочи, че християните могат да посрещнат „досетливостта“ на света със своя собствена, която идва от дара на Светия дух. „Това означава човек да се разграничи от духа и ценностите на света, които се харесват на дявола, и да живее според Евангелието“.
 
 
„Какъв е изразът на света?“, попита той. „Светът намира израз в корупцията, измамата, злоупотребата с власт, тя представлява грешния път, пътя на греха, защото една простъпка води до следваща! Това е като верига, като омагьосан кръг, дори и да ни се струва, че това изглежда по-лесния за следване път“.
 
 
Признавайки, че духът на Евангелието изисква сериозен подход, Франциск посочи, че той е не само сериозен, не само „радостен“, но той е и „изпълнен с радост“. Животът според духа на Евангелието, макар и да представлява сериозно предизвикателство, е белязан от честност, искреност, уважение към другите и тяхното достойнство, от чувство за дълг.
 
 
Папата подчерта, че в това се състои „християнската досетливост“.
 
 
Без колебание
 
„Житейското пътуване по необходимост включва избор между един от двата пътя: между честността и нечестността, между верността и неверието, между егоизма и алтруизма, между доброто и злото. Не може постоянно да се колебаем между единия и другия, защото те водят в различни и противоположни посоки“.
 
 
Пророк Илия, припомни Франциск, казва на народа на Израил, който не иска да вземе решение: „Още ли ще куцате на две колене?“(виж. 3 Цар. 18:21).
 
 
Папата подчерта, че е важно да решим по кой път ще поемем, и след като веднъж сме избрали правилния „да го следваме енергично и с решителност, като се уповаваме на Божията благодат и подкрепата на Духа“.
 
 
„Заключението на този евангелски откъс е силно и категорично: „Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре.“ (Лука 16:13)."
 
 
Чрез това учение и днес Исус ни призовава да направим ясен избор между Него и светския дух, между „логиката на корупцията, злоупотребата с власт и алчността, и пътя на правдата, кротостта и споделянето."
 
 
Като наркотична зависимост 

Франциск посочи, че поведението и начина на мислене на корумпираните хора е като на зависимите от наркотиците: „Тези хора си мислят, че могат да го вземат и да спрат, когато поискат. Започва се с малко: вземане тук, подкуп там… А междувременно този човек постепенно загубва свободата си. Корупцията води до  пристрастяване, създава бедност, експлоатация и страдание. „И колко много днес са нейните жертви!“
 
 
„Колко много са жертвите на тази широкоразпространена корупция“, каза папата. „Но когато се опитаме да следваме логиката на Евангелието, логиката на последователността, яснотата на намеренията и поведението, на братството, се  превръщаме в творци на справедливостта и откриваме нови хоризонти пред човечеството. Чрез благодатта и отдаването на своите ближни, ние служим на справедливия господар, на Бог“.
 
 
В заключение папа Франциск каза: „Нека Дева Мария ни помогне при всяка възможност и на всяка цена да избираме правилния път, да имаме дори смелостта да вървим срещу течението, за да можем да следваме Исус и Неговото Евангелие“.
 
 
Призив за мир
 
След като изложи размислите си върху евангелската притча, папа Франциск се спря на неговото предстоящо във вторник пътуване до италианския град Асизи  и отправи молитва в този раздиран от войни свят всички хора да отделят известно време за молитва и работа в полза на мира.
Както обикновено, накрая папа Франциск се обърна с молба към всички присъстващи на площада да се помолят за него.
 
 
Източник: www.zenit.org