Новини

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК В ГРУЗИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК В ГРУЗИЯ

„ТЪРСИТЕ УТЕХА? СТАНЕТЕ КАТО ДЕЦАТА”, ПРИЗОВА ПАПАТА ПО ВРЕМЕ НА МЕСАТА В ГРУЗИЯ

Централно място в програмата на папа Франциск по време на втория ден от посещението му в Грузия на 1 октомври 2016 г. заемаше месата, отслужена на централния стадион в Тбилиси. По време на месата, отслужена в деня на празника на Св. Тереза на Младенеца Исус, папата произнесе проповед, в която обърна внимание на утехата, която Църквата иска да ни донесе, и как ние бихме могли да я приветстваме в нашия живот. Ключът за това, каза папата пред присъстващите, а да прегърнем „детето у нас”.
 

 

Бъдете като децата
 

Основното предварително условие, за да получим Божията утеха, припомни папата, е да се смирим и да станем като деца (виж Мат. 18:3-4). За да получим Божията любов, подчерта папата, се нуждаем от „малкост на сърцето”, защото както казва и Исус, „само малките, могат да бъдат прегърнати в ръцете на своите майки.”
 

Исус ни каза, напомни папата, че който се смири като дете, той ще бъде „по-голям в царството небесно”. (Мат. 18:4).
 

„Истинското величие на човека се състои в това, да стане малък пред лицето на Бог”, отбеляза Франциск, и допълни: „Защото Бог се познава не чрез велики идеи и задълбочени изследвания, а чрез смиреното и изпълнено с доверие сърце”.
 

„За да бъдем велики пред Господа”, посочи папата, „не е необходимо натрупването на престиж и достойнства от земни блага и успехи, а пълно себеотдаване. Детето няма какво да даде, но може всичко да получи. Детето е уязвимо и напълно зависимо от бащата и майката. Този, който стане като малко дете, е беден в себе си, но богат в Бога.”
 

„Децата, които нямат проблем да разберат Бога, могат да ни научат на много неща: те ни казват, че Той постига велики неща у тези, които не Му се противят, които са обикновени и искрени, без никакво лицемерие”.
 

 

Благодарност към жените
 

В проповедта си Св. Отец обърна внимание, че сред съкровищата на Грузия се откроява важната роля на жените.
 

Припомняйки думите на св. Тереза на Младенеца Исус, че „много повече жени обичат Бог, отколкото мъже” (Автобиография, Ръкопис, VI),” той посочи, че в Грузия живеят много баби и майки, които неуморно поддържат и предават вярата на своите деца.
 

„Утехата, от която се нуждаем, сред изпитанията на живота, е тъкмо присъствието на Бог в сърцата ни”, посочи Франциск, допълвайки, че „Божието присъствие в нас е източник на истинска утеха, която живее у нас, освобождава ни от злото, носи ни мир и умножава нашата радост.”
„Ако искаме да изпитаме Неговата утеха”, подчерта Св. Отец, „трябва да сторим място за Господ в нашия живот”.
 

 

Не Го оставяте отвън
 

Папата обясни на вярващите, че за да може Господ да бъде близо до нас, „ние трябва да отворим вратите на нашето сърце за Него и да не Го оставяме да стои отвън”.
 

„Когато вратата на нашето сърце стои затворена, неговата светлина не може да проникне и тъмнината надделява. И тогава свикваме с песимизма, с нещата, които не са правилни, и с реалности, които не можем да променим.”, каза той. „Накрая се оказваме потопени в собствената си тъга, в дълбините на мъката и изолацията. Но ако открием вратите на утехата, светлината на Господ ще влезе у нас!”
Църквата е дом на утехата
 

Намираме утехата в Църквата, подчерта Франциск и обясни, че тя може да бъде считана за „дом на утехата”, където Бог иска да ни утеши.
 

Папата помоли присъстващите да си зададат няколко въпроса: „Аз, който съм в Църквата, нося ли утеха на Бог? Знам ли как да приветствам другите и да утеши онези по пътя си, които са уморени и разочаровани?”
 

„Дори когато преживяваме скръб и отхвърляне”, продължи папата, „християните винаги са призвани да носят надежда в сърцата на онези, които са се предали, да поощрят отчаяните, да донесат светлината на Исус, топлината на Неговото присъствие и опрощение, която може да ни възстанови.”
 

Изказвайки тъгата си, че има безброй хора, които страдат от изпитания, несправедливост и мъка, той допълни: „Необходимо е сърцата ни да бъдат помазани с Божията утеха, което не премахва проблемите, но ни дава силите да обичаме, да носим смирено болката.”
 

 

Да приема и носи Божията утеха: това е спешната мисия на Църквата
 

След това Светият отец помоли всички да приемат призванието „да не се потапят в това, което е нередно около нас и да не се натъжават от липсата на хармония около нас. За нас не е добре да свикваме със затворената църковна „микро-среда”.
 

Той ги призова да открият своята уязвима, доверчива, детска страна, за да отворят своя хоризонт към надеждата, да бъдат смели и да напуснат себе си.
 

„Евангелието”, припомни Светият отец, „ни показва как велики чудеса могат да бъдат постигнати с малки неща: с няколко хляба и две риби (срв. Мат. 14:15-20), с едно малко синапово зърно (срв. Марк 4: 30-32), с житното зърно, паднало в земята (срв. Йоан 12:24), с дара само на една чаша студена вода (срв. Мат. 10:42), с двете монети на бедната вдовица (срв Лука 21: 1-4), със смирението на Мария, рабиня Божия (срв. Лука 1: 46-55).”
 

 

Доверете се на нашия Бог на изненадите
 

„В това се състои изненадващото величие на Бог, на Бог, изпълнен с изненади и Който обича да изненадва: нека винаги да поддържаме живи желанието и доверието в Божиите изненади!”
 

Ако направим това, подчерта папата, „постоянно ще помним, че сме винаги негови деца: не сме господари на живота си, а деца на Отца; че не сме автономни и самодостатъчни възрастни, а деца, които винаги имат нужда да бъдат вдигнати и прегърнати, които се нуждаят от любов и прошка.”
 

„Блажени са тези християнски общности, които живеят тази същинска евангелска простота! Бедни на средства, те са богати в Бог. Блажени са пастирите, които не следват логиката на земния успех, а следват закона на любовта: на приветствието, изслушването и служението. Блажена е Църквата, която не се поддава на критериите за  функционалност и организационна ефективност и която не се тревожи за своя образ”.
 

Накрая папата обобщи мислите си с няколко цитата от св. Тереза на Младенеца Исус, към която той лично изпитва голяма почит.
 

Св. Тереза, както показва нейният „малък път” към Бога”, изразява своето доверие на младенец, който без страх заспива в прегръдките на своя Отец, защото „Исус не изисква от нас велики действия, а просто посвещение и благодарност”.
 

Младата светица и доктор на Църквата, посочи папата, ни учи, че „съвършеното милосърдие се състои в понасянето на грешките на другите, без да се изненадваме от техните слабости и в най-малките прояви на добродетелите, които практикуваме.”
 

В заключение папа Франциск поиска от всички верни днес да се помолят „за благодатта на простото сърце, за сърце, което вярва и живее в нежната сила на любовта; нека се помолим да живеем в мирно и пълно доверие в Божията милост.”

 

След това на 1 октомври 2016 г. папа Франциск проведе среща с католически монаси, монахини и семинаристи, с милосърдни работници, а в края на деня той посети и Патриаршеската катедрала в Тбилиси. Посещението му в Грузия завърши на 2 октомври сутринта, когато той отпътува от международното летище на Тбилиси за Азербайджан. 

 

Източник: www.zenit.org