Новини

НОВИЯТ БРОЙ 113 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

НОВИЯТ БРОЙ 113 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Отзвукът от Великия и Свят събор в Крит е основна тема и в новия 113 брой/лято на сп. „Християнство и култура”. Дискусията в броя е посветена на „БПЦ след Събора: провинциализация и феодализация”, а специалният пратеник на списанието в Крит Смилен Марков прави своя анализ на богословската програма на Събора. На съвременните проблеми на православието са посветени и статиите на Джон Манусакис „Първенство и еклесиология”, както и на Георги Демакопулос за „Православния фундаментализъм”. В рубриката „Християнство и истина” Георги Каприев анализира „свободната воля и предопределението във византийската традиция”, Клаус фон Щош се спира на „сравнителното богословие на религиите като предизвикателство на XXI в.”, а Пери-Шмит Лойкел разглежда едно от най-големите предизвикателства пред християнската теология – проблемът за реинкарнацията. Светослав Риболов и о. Сава Кокудев пък изследват еклесиологията на празника на св. братя Кирил и Методий в славянското православие. Християнската философия е представена със статията на Владимир Теохаров за Сьорен Киркегор по пътя на човешката съкровеност и със изследването на Симеон Младенов за Анселм Кентърбърийски и проблемът за злото. В рубриката „Християнство и изкуство” Слава Янакиева прави анализ на „съпротивата на слабостта”  във филмите на Робер Бресон и Бела Тар. Броят е илюстриран с фотографии на Николай Трейман.

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 113
СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПО ПОВОД ВЕЛИКИЯ И СВЯТ СЪБОР В КРИТ
1. Българската православна църква след Събора: провинциализация и феодализация. Разговор между Калин Янакиев, Дилян Николчев, Тони Николов, Смилен Марков и Момчил Методиев.
2. Смилен Марков. Богословската програма на Критския събор. Бележки върху решенията на Светия и Велик събор на Православната църква

 

СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
3. Джон П. Манусакис. Първенство и еклесиология. Състояние на въпроса.
4. Георги Е. Демакопулос. Православен фундаментализъм

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
5. Георги Каприев. Свободна воля и предопределение във византийската традиция (от Немезий Емески до Фотий Константинополски).
6. Клаус фон Щош. Сравнителното богословие на религиите като предизвикателство пред богословието на ХХІ век.
7. Пери-Шмит Лойкел. Мисълта за реинкарнацията – едно предизвикателство пред християнската теология

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ
8. Светослав Риболов, о. Сава (Щони) Кокудев. Еклесиологията на празника на Св. братя. Св. св. Кирил и Методий в славянското православие

 

ХРИСТИЯНСКА ФИЛОСОФИЯ
9. Владимир Теохаров. Сьорен Киркегор – по пътя към човешката съкровеност (Истината е субективността)
10. Симеон Младенов. Aliquid quo nihil minor cogitari possit или Анселм Кентърбърийски и проблемът за злото

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО
11. Слава Янакиева. Съпротивата на слабостта

 

МЕДИЕН ОБЗОР
12. 2016, април- юни