Новини

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СЕСТРИТЕ КАРМИЛИТКИ

Кармил „Свети Дух”
Бул. „Св. Климент Охридски” № 132, София
5 юни 2017 г. (понеделник)
в 18.00 ч. - тържествена литургия.