Новини

КАТОЛИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ - ЗА ИЗБОРИТЕ ЮНИ 2024 Г.

КАТОЛИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ - ЗА ИЗБОРИТЕ ЮНИ 2024 Г.Младежки католически организации на ниво Европейски съюз, които са обединени в младежка платформа към COMECE, организацията представляваща Католическата църква в ЕС и участваща в диалога с европейските институции, са създали наръчник за млади европейци с поглед към предстоящите европейски избори през юни 2024 г.Наръчникът, който публикуваме тук е създаден в резултат на желанието на младежките католически организации да подпомогнат своите членове, както и всички млади католици от цяла Европа, да се ориентират в понякога неясния контекст на предстоящите европейски избори.


Целта на този документ е да насърчи младите хора да гласуват!


Публикуваме тук долу наръчника с пожелание този документ, ведно със съпътстващите го размисли и препратки да послужи на много млади хора в България да участват активно в предстоящите български и европейски избори и да отстояват активно християнската вяра във всеки свой житейски избор, а с активната си гражданска позиция, да отстояват християнските ценности в обществото. 


Отворете документа оттук: КАТОЛИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ 
Прикачени файлове

bulgarian-comece-election-toolkit-online.pdf - pdf - 3029 Kb