САЛЕЗИАНИ - Салезиани на Дон Боско

САЛЕЗИАНИ - Салезиани на Дон Боско

Салезиани на Дон Боско (bg)
Salesiáni Dona Boska (cz)
Salesians of Don Bosco (en)
Salesiani di Don Bosco (it)


Описание:  „Салезианите на Дон Боско” е католическо монашеско общество, активно в множество държави по света. Основател на обществото е италианският свещеник свети Йоан Боско, живял през 1815 - 1888 г. Салезианите живеят своето монашество като свещеници или като коадютори (братя монаси). Главният настоятел на салезианите в момента е отец Паскал Чавез.
Мисията на „Салезианите на Дон Боско” е свързана с възпитанието на децата и младежите.
Дейността на салезианите у нас и по света се изразява най-общо в предоставяне на социална, религиозна, културна, педагогическа и материална помощ за млади хора в или чрез:
 
•    Центрове за деца и младежи
•    Средни и професионални училища
•    Интернати
•    Срещи с деца и младежи през уикенди или ваканции
•    Работа с деца и младежи в риск
•    Организиране на помощи за изостаналите страни
•    Социална комуникация
•    Мисии
•    Възвестяване на Евангелието
•    Енории
 
Възпитателният метод, наследен от св. Йоан Боско се изразява в така наречената “превантивна система”.

Какво означава превантивната система, според която живеят Салезианите на Дон Боско, цялото салезианско семейство и неговите сътрудници?
Схематично можем да я представим според лого на Салезианите:
Това е къща, която означава, че при Салезианите царува семеен дух. У тях младежите намират място, където се чувстват добре, където се радват, чувстват, че са обичани и се обичат.
Това са хора, които заедно вървят по пътя към Исус Христос и се подкрепят.
Това е стрелката, която показва към небето, към Бог, защото от Господа произлиза всяко добро.
“Превантивната система” е съградена върху три основи:
 Любов - младежите трябва да чувстват, че ги обичаме.
 Разум - стараем се за доброто на младия човек. Възпитаваме го да стане отговорен гражданин и добър християнин чрез разумно и ясно поставени правила.
 Вяра - вярваме в Бог - Отца и Сина и Светия Дух, който е добър и който ни праща да обърнем внимание към децата и младежите.

За повече информация виж “Салезианска педагогика” и “Превантивна система“ от сайта:   

 

http://www.salezianibg.org/new/

 

История:
Отците и братята Салезиани живеем според примера на свети Йоан Боско (1815-1888), който е основал нашето монашеско общество. Той е живял в Торино (Италия), където е помагал на бедни момчета и младежи от улицата. Приютявал ги и се е опитвал да ги възпитава и образова, за да могат да се интегрират в обществото като почтени граждани и добри християни.
Днес по света има повече от 16000 салезиани, намиращи се в повече от 130 държави в различни точки от земното кълбо.
 
В България, ние салезианите, присъстваме от 1994 година. Седалището ни е в град Казанлък. В момента нашето монашеско общество наброява 7 монаха. Освен работата с деца, обслужваме 5 енории и помагаме в социалната сфера, заради която учредихме фондация “Дон Боско България”.
.
Къде сме в България:
 
•    Казанлък, ул. „Пейо Яворов” 13, 6100   / виж на картата на Google
Настоятел на общността: отец Петър Цвркал;
Духовен, образователен и възпитателен център за деца и младежи – ръководител: отец Яромир Задрапа;
Енория – енорийски свещеник: отец Петър Немец;
(общността се състои от трима души – отец Петър Цвркал, отец Петър Немец, отец Яромир Задрапа)
 
•    Стара Загора, ул. „Захари Княжески” 71, 6000   / виж на картата на Google /
Викарий на общността: отец Иржи Свобода;
Духовен, образователен и възпитателен център за деца и младежи в ромския квартал „Лозенец” – ръководител на центъра: отец Ярослав Фогл;
 
•    Фондация „Дон Боско България” / http://www.fondaciadonboskobg.org / – ръководител: отец Иржи Свобода;
Енория – енорийски свещеник: отец Мартин Илек – общността се състои от трима души: отец Иржи Свобода, отец Мартин Илек, отец Ярослав Фогл
 
•    Ямбол, ул. “Ал. Стамболийски” 7, 8600 
Енория – енорийски свещеник: отец Антон Коман

Издания:  вж. сайт: http://www.salezianibg.org/new/

Адреси и контакти:
•   Гр. Казанлък, ул. „Пейо Яворов” 13, 6100; 0431/62115;  sdbkaz@mail.orbitel.bg;
•   Гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжески” 71, 6000; 042/919430; sdbsz@mail.bg;
•   Гр. Ямбол, ул. “Ал. Стамболийски” 7, 8600; 0887221742;

 

Галерия