ПРОГРАМА НА ЧЕСТВАНИЯТА НА ЮБИЛЕЯ

Четвъртък, 4 ноември

ОТКРИВАНЕ

16.00 ч.

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ "ИСТОРИЯ на КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА ОТ ИЗТОЧЕН ОБРЕД В БЪЛГАРИЯ" със съдействието на „Фондация Конрад Аденауер София”.

(15.45 ч. регистрация и кафе)

- въведение – Апостолически екзарх Христо Пройков;

- доклади и изказвания: мин. проф. Божидар Димитров, проф. Елмар Бодфелд, проф. Иван Еленков, проф. Войчех Южек, д-р Андреас фон Белов;


Местонахождение:

Апостолическа екзархия - ул. „Люлин планина, 5 – София (Конферентна зала - ІІІ ет.).

 

18.00 ч.

ОФИЦИАЛЕН ПРИЕМ – по повод 150-годишния юбилей на Католическата църква от източен обред в България

със съдействието на посолството на Суверенния Малтийски орден.


Местонахождение:

Апостолическа екзархия – ул. „Люлин планина, 5 – София (Тържествена зала - ІІ ет.)

 

 

Петък, 5 ноември

17.00 ч.  

ТЪРЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ В ХРАМ „ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”
Местонахождение: ул. „Кръстьо Пастухов” 22 – Пловдив.

 

 

Събота, 6 ноември

17.00 ч.

СРЕЩА В ХРАМ „БЛАЖЕН ЙОАН ХХIII”
Тема: „История на Католическата църква с източно-славянско богослужение в България и нейното актуално състояние”. Докладчик: Н.B.Пр. Епископ Христо Пройков, Апостолически екзарх в България.

 

18.00 ч.

ТЪРЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ В ХРАМ „БЛАЖЕН ЙОАН ХХIII”,

 

20.00 ч.

КОНЦЕРТ НА ХОР „КУКУЗЕЛ” (в храма)
 

Местонахождение:

ул. „Монтевидео” 15 – София.

 

 

Неделя, 7 ноември

10.00 ч.

ТЪРЖЕСТВЕНА НЕДЕЛНА ЛИТУРГИЯ В КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” при Католическата Екзархия.

Местонахождение:

ул. Люлин планина 7 – София.
 

Закриване на честванията.