ДОКУМЕНТИ НА ВТОРИЯ ВАТИКАНСКИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

Догматична конституция за Църквата - Lumen Gentium

Окончателно гласувана с 2151 гласа за и 5 гласа против Обнародвана на 21 ноември 1964 г.     Догматична конституция за Църквата (Lumen Gentium)  ...

Декрет за икуменизма - Unitatis redintegratio

Окончателно гласуван с 2137 гласа за и 10 гласа против Обнародван на 21 ноември 1964 г.   Декрет за икуменизма (Unitatis redintegratio) № на параграфите:...

Догматична конституция за Божественото откровение - Dei Verbum

Окончателно гласувана с 2344 гласа за и 6 гласа против Обнародвана на 18 ноември 1965 г. Догматична конституция за Божественото откровение (Dei Verbum) № на...

Пастирска конституция за Църквата в съвременния свят - Gaudium et spes

Окончателно гласувана с 2309 гласа за и 75 гласа против Обнародвана на 7 декември 1965 г.     Пастирска конституция за Църквата в съвременния свят...