Литании към Пресвета Богородица

Господи, помилвай ни, Господи, помилвай ни
Христе, помилвай ни, Христе, помилвай ни
Господи, помилвай ни, Господи, помилвай ни
Христе, слушай ни, Христе, слушай ни
Христе, послушай ни, Христе, послушай ни
Боже, Отче небесни, помилвай ни.
Боже Сине, Изкупителю на света, помилвай ни.
Боже Душе Свети, поми"Вай ни.
Пресвета Троица, Единни Боже, помолвай ни.
Света Марио, моли се за нас
Света Богородице, моли се за нас
Света Дево на девиците, моли се за нас
Майко Христова, моли се за нас
Майко на Божията благодат, моли се за нас
Майко пречиста, моли се за нас
Майко целомъдpeна,моли се за нас
Майко непорочна, моли се за нас
Майко Hecквepна, моли се за нас
Майко обична, моли се за нас
Майко пречудна, моли се за нас
Майко на добрия съвет, моли се за нас
Майко на Създателя, моли се за нас
Майко на Спасителя, моли се за нас
Майко на Църквата, моли се за нас
Дево пpeмъдpа, моли се за нас
Дево почитаема, моли се за нас
Дево дocтoxвална, моли се за нас
Дево могъща, моли се за нас
Дево милостива, моли се за нас
Дево вярна, моли се за нас
Оглeдало на пpавда, моли се за нас
Престол на премъдростта, моли се за нас
Причина на радостта ни, моли се за нас
Съсъде духовни, моли се за нас
Съсъде почетни, моли се за нас
Съсъде отличен на благочестието, моли се за нас
Роза тайнствена, моли се за нас
Стълпе Давидoв, моли се за нас
Стълпе от слонова кост, моли се за нас
Доме златни, моли се за нас
Ковчеже на 3авета, моли се за нас
Врата небесна, моли се за нас
Звезда утринна, моли се за нас
3дpавe на болните, моли се за нас
Убежище на грешниците, моли се за нас
Утеха на наскърбените, моли се за нас
Помощнице на християните, моли се за нас
Царице на ангелите, моли се за нас
Царице на патриарсите, моли се за нас
Царице на пророците, моли се за нас
Царице на апостолите, моли се за нас
Царице на мъчениците, моли се за нас
Царице на изповедниците, моли се за нас
Царице на девиците, моли се за нас
Царице на всички светии, моли се за нас
Царице без първороден грях зачената, моли се за нас
Царице на Светата броеница, моли се за нас
Царице на мира, моли се за нас
Царице с тяло и душа от ангелите в небето отнесена, моли се за нас
Царице на семействата, моли се за нас.
            Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света,
            прости ни, Господи/
            Агнец Божи, Които отнемаш греховете на света,
            послушай ни, Господи/
            Агнец Божи, Които отнемаш греховете на света,
            помилвай ни, Господи/
 
Под твоето покровителство прибягване, Пресвета Богородице, не презирай молитвите ни в нашите нужди, но избави ни от всяка опасност, Дево Преславна и Преблагословена! Амин.