Молитва за звания

Боже мой, вложи в душите и сърцата на много младежи и девойки, обич към духовното звание и стремеж към свещенически и монашески живот. Помогни им да останат верни на този зов и направи в нашето отечество да не липсват никога достойни и свети духовници. Амин.