Младежка среща енории Пловдив и Куклен 24 юни 2010